geodeta

Mapa do celów projektowych – pytania i odpowiedzi

Każdy inwestor rozpoczynając proces budowy swojego domu, w pierwszej kolejności musi zaopatrzyć się w mapę swoje działki. Podstawową jest mapa zasadnicza, dostępna w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Mapy dostępne w zasobach geodezyjnych może zamówić każdy. Nie musisz być właścicielem gruntu, działki budowlanej żeby uzyskać kopię mapy zasadniczej. Jedyne co należy zrobić, to wypełnić odpowiedni wniosek przygotowany dla interesantów. Koszt mapy zasadniczej dla osób fizycznych to przeciętnie kilkanaście złotych. W moim powiecie kosztuje 12 zł, mapa wydawana jest od ręki.

Mapę można zamówić w formię papierowej lub cyfrowej.

Mapy wydawane w Wydziałach Geodezji i Kartografii przydatne są jako załączniki miedzy innymi  :

 • w przypadku chęci wyceny nieruchomości
 • wydania warunków zabudowy dla nieruchomości
 • w przypadku składania wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego
 • podziału nieruchomości ( do przygotowania wstępnego podziału )
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania
 • przy rozbiórce budynku
 • ubiegania się o pozwolenie na handel
 • do wniosku o wydanie warunków technicznych poszczególnych przyłączy

Ważne – mapa zasadnicza z zasobów geodezyjnych nie może służyć do celów projektowych.

Przygotowanie mapy do celów projektowych musimy zlecić geodecie. Najlepiej skorzystać z usług lokalnych geodetów, którzy na co dzień pracują i znają dobrze okolice, to znacznie skróci cały proces weryfikacji dokumentów i dokonania nowych pomiarów. Dla tych z Was, którzy mieszkają w pobliżu Warszawy, przygotował Lista 100 Geodetów – Warszawa i okolice

Mój wybór geodety podyktowany był jego skutecznością i błyskawicznym wykonaniem. Pan Bartosz jako jedyny z mojej okolicy, wyznaczył termin poniżej 4 tygodni i dotrzymał słowa. Mapa do celów projektowych gotowa była po 3 tygodniach.

Poniżej przygotowałam zestaw pytań  dotyczących mapy do celów projektowych, bez której nie ruszymy z budową.

Na moje pytania odpowiada Pan Bartosz Miszczenko, geodeta uprawniony ( numer uprawnień 19236 ), właściciel biura geodezyjnego Geo House z Wołomina. Dobra informacja jest taka, że w biurze prowadzonym przez Pana Bartosza, możemy uzyskać również projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych w konkurencyjnych cenach. Taka kompleksowość bardzo przyspiesza prace budowlane. Teren działania – powiaty Miński, Warszawski Zach, m.st. Warszawa, Legionowo i Wołomin

Czym jest mapa do celów projektowych? czym się różni mapa zasadnicza od mapy do celów projektowych? jakim zakresem aktualizacji powinien być objęty obszar na mapie dcp? 

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie geodezyjne niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych różni się od mapy zasadniczej przede wszystkim aktualnością i klauzulą (pieczątką). Na MDP jest klauzula ” może służyć do projektowania”, na mapie zasadniczej, a właściwie odbitce archiwalnej z mapy zasadniczej jest wyraźny komunikat „nie może służyć do projektowania”. Różnica polega także na tym, że geodeta wykonując MDP ma obowiązek zaktualizować jej treść – usuwając obiekty które są na mapie, a których nie ma w terenie i odwrotnie. Obiekty które są w terenie, a nie ma ich na mapie trzeba pomierzyć i nanieść na mapę. Mapa powinna zawierać elementy ewidencji gruntów i budynków :

 • budynki
 • granice działek
 • użytki gruntowe
 • elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
 • przyłącza i sieci wod – kan, gazowe teletechnicze itd, słupy
 • ogrodzenia
 • zieleń

Mapa powinna posiadać także rzędne terenu i rzędne uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Rzędne czyli wysokości npm. W Warszawie 0 -Wisły.

Czy inwestor potrzebuje mapy dcp również w formie elektronicznej?

Inwestor nie potrzebuje mapy do celów projektowych  w formie elektronicznej – prędzej projektant, ale też niekoniecznie. Może się jednak przydać, kiedy chcemy dokładnie, co do cm określić czołówki (odległości) pomiędzy pkt. granicznymi naszej nieruchomości – ale to też bardziej istotne dla projektanta niż inwestora.

Kiedy należy zaktualizować mapę dcp?

Nie ma jednej generalnej zasady. Mapa de facto traci aktualność, kiedy w jej zakresie pojawi się lub zniknie jakikolwiek z elementów. Pojawi się lub zniknie budynek, ogrodzenie, brama etc.

Jakim zakresem aktualizacji ( terenem ) powinien być objęty obszar na mapie dcp?

Podstawą opracowywania map do celów projektowych są przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).  W rozumieniu rozporządzenia jest to teren inwestycji i pas co najmniej 30 m2 wokół niej.

W jakiej skali sporządza się mapę dcp ?

Mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w skali 1:500 w przypadku terenów zurbanizowanych. Może też być skala 1:1000 w przypadku zabudowy rozproszonej (tereny wiejskie).

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta sporządzający mapę dcp ?

Geodeta sporządzający mapę do celów projektowych powinien posiadać uprawnienia z zakresu I – geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Jak wygląda praca geodety przy sporządzaniu mapy – etapy realizacji?

Pierwszą czynnością jest zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie spotkanie w terenie, pomiar, ewentualnie usunięcie elementów istniejących na mapie, a których nie ma w terenie. Kompletowanie operatu geodezyjnego i przekazanie go do PODGiK. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się kontrola.  Po jej pozytywnym zakończeniu operat idzie do ewidencji (przystawienie pieczątek). Ostatni etap to oddanie inwestorowi gotowej mapy i odebranie honorarium 🙂

Jak długa czeka się na gotową mapę ?

Tyle ile trzeba 😉 .  Wszystko zależy od PODGiK i inspektora kontroli geodezyjnej. Istotnym czynnikiem jest sam geodeta. Jeżeli trafimy na takiego, co mu się nigdzie nie spieszy i po pomiarze dokumentacja leży u niego w biurze tygodniami, to okres oczekiwania drastycznie się wydłuża. A tak poważnie, okres oczekiwania na gotową mapę to około 3-4 tygodnie. Są oczywiście przypadki ekstremalne jak Wołomin w latach 2013-2014, kiedy za sprawą „uczynnego” inspektora kontroli geodezyjnej na gotową mapę można było czekać 2 czasami 3 miesiące. Podczas kontroli wypisywał takie uwagi do opracowań…, że nie ma w słowniku słów aby je opisać. Duży wpływ na okres oczekiwania na mapę ma system zgłaszania prac w danym PODGiK. Dla przykładu – w Wołominie jest system internetowy, na materiały z którymi można jechać w teren czekamy 30 – 60 min. W Legionowie obowiązuje system ręczny, oprócz tego, że ręcznie wypełniamy zgłoszenie pracy geodezyjnej w 2 egzemplarzach, to jeszcze musimy jechać do Starostwa,zawieźć je i odebrać koniecznie osobiście. Różnice widoczne gołym okiem.

Czy istnieją jakieś wyjątki, kiedy sporządzenie mapy może okazać się problematyczne ?

Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Może pojawić się ewentualnie problem na terenach wiejskich z ustaleniem granic, ale nie spotkałem się z takim problemem, którego nie można by było rozwiązać.

Od czego zależy koszt mapy dcp?

Koszt mapy moim zdaniem zależy głównie od lokalizacji działki tj. od PODGiK czyli Powiatu, na terenie którego jest położona. W naszym kraju mamy jednolite przepisy geodezyjne, ale niestety tylko w teorii.  Każdy PODGiK inaczej je interpretuje. Duży wpływ na cenę ma poziom zainwestowania czasu geodety, jak pracochłonne były czynności geodezyjne, które należy wykonać przy sporządzaniu mapy. Jeżeli są ustalone granice, tak jak w Pani przypadku (przy podziale nieruchomości, rozgraniczeniu, odnowieniu przez Starostwo ewidencji gruntów i budynków) to czynności ograniczają się tylko do pomiaru sytuacji terenowej i rzędnych. Jeżeli działka ma nieustalone granice to trzeba je ustalić, a to znacznie podwyższa koszt mapy do celów projektowych.

Czy na mapie dcp powinny znaleźć się drzewa rosnące na działce?

W tym przypadku wszystko zależy od wiedzy i doświadczenia geodety. Zgodnie z przepisami jak najbardziej tak. Ja osobiście nie zawsze jednak mierzę drzewa. Nie znaczy to, że łamię przepisy. Jeżeli widzę drzewa ewidentnie przeznaczone do wycinki ( o nieprzekraczalnym obwodzie pnia ) nie nanoszę je na mapę.  Często tak jest, że drzewa są do wycinki tylko inwestor najpierw zamawia mapę, a dopiero za jakiś czas je wycina. Po wycince de facto mapa traci aktualność. W praktyce, projektant żeby zrobić plan zagospodarowania działki musi naklejać w obrębie działki biała kartkę i tak kserować mapę (wiem z doświadczenia), bo w Wydziale Budownictwa mogą mieć problem, jak na planie zagospodarowania pojawią się drzewa w środku budynku, albo na projektowanym szambie.

Czy mapę dcp należy zaktualizować po zakończonej budowie?

W żadnym wypadku. Obowiązkiem jest tylko zaktualizowanie mapy zasadniczej. Odbywa się to jednak poprzez wykonanie przez geodetę inwentaryzacji powykonawczej. Mapa taka służy do odbioru budynku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, jednocześnie geodeta aktualizuje mapę zasadniczą w Ośrodku.

Czy zauważył Pan jakieś zmiany po wejściu nowego prawa budowlanego?

Geodeta ma obowiązek podczas wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej złożyć oświadczenie, że inwestycja została wykonana zgodnie z planem zagospodarowania działki. Dotychczas takie oświadczenie składał tylko kierownik budowy, a obecnie kierownik i geodeta.

Jak wygląda sporządzanie mapy jeżeli na działce znajduję się budynek do rozbiórki?

Dla uniknięcia dodatkowych kosztów, najlepiej rozebrać  budynek, a dopiero wtedy zamówić wykonanie mapy. Geodeta usunie budynek z mapy ( jeżeli był tam wcześniej ) i wykonane jej aktualizację.

Czy dla geodety istnieje rodzaj terenu, który jest szczególnie wymagający ? ( nie spodziewałam się takiej odpowiedzi  😛 )

Tak 🙂  Z doświadczenia wiem, że najbardziej wymagającym terenem jest ten porośnięty jeżynami. Do dziś pamiętam jak tyczyłem stację transformatorową w takim terenie i łzy leciały mi ciurkiem ze wściekłości i bezsilności w walce z naturą  😯 .

Jak długo mapa dcp jest ważna ?

Mapa do celów projektowych nie ma określonego okresu ważności. Może być aktualna zarówno tydzień jak i dwa lata. Wszystko zależy od tego, czy w zakresie opracowania geodezyjnego coś uległo zmianie (powstało lub „zniknęło” ogrodzenie, dom, etc). Oczywiście w praktyce wygląda to zgoła odmiennie. Wiele Starostw już po 3 miesiącach stwierdza, że mapa jest nieaktualna (robią to bezprawnie), no ale tak się dzieje.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane wpisy

Jedna odpowiedź do “Mapa do celów projektowych – pytania i odpowiedzi

 1. Joanna Gościcka pisze:

  A takie pytanie do tematu: wydano pozwolenie na budowę a okazało się że na mapie do celów projektowych są błędy gdzyż zliczając metry w szerokości i długości działki ginie w sumie 1 ar. Co wówczas? Jeśli zostało wydane pozwolenie na budowę to można coś w takiej mapie zmienić? Czy suma metrów szerokości/długości domu oraz odległości od granic nie powinna dawać w sumie szerokości/długości działki?

  1. mihata pisze:

   Witaj Joanna,
   Przede wszystkim powinno się oberwać geodecie za wykonanie nie właściwych pomiarów. Moim zdaniem pozwolenie, które uzyskaliście musicie uchylić lub wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Jeżeli mapa do celów projektowych jest z błędami, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że architekt również błędnie określił obszar oddziaływania waszego domu na działki sąsiednie, a to już poważny problem. Zadzwoń do swojego wydziału architektury i podpytaj się o jak najmniej inwazyjne wyjście z tej sytuacji. Na pewno pomogą.
   Pozdrawiam

 2. Darek pisze:

  Witam, temat tego typu jest mi całkiem obcy i stąd moje pytanie; czy do projekty zjazdu z drogi gminnej na moją posesję muszę zlecić wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych? Moim zdaniem powinno wystarczyć wziąć taką mapkę z Wydziału Geodezji. Projektant do którego dzwoniłem powiedział, że do wykonania projektu musi mieć taką mapę wykonaną przez geodetę co oczywiście powoduje dodatkowe koszy takiego projektu. Dziękuję!

  1. mihata pisze:

   Witaj Darek,
   Niestety mapka z wydziału geodezji nie wystarczy, musi być aktualna mapa do celów projektowych. Jeżeli zamierzasz się budować, mapa do celów projektowych i tak Ci się przyda do pozwolenia na budowę, więc będziesz miała już gotowy dokument.
   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *