Lista 70 firm sprzedających energię elektryczną

W związku z sugestiami, jakie nadsyłaliście do mnie, że w złym miejscu zamieściłam informację na temat firm sprzedających energię elektryczną, postanowiłam stworzyć osobny post. Przy okazji zobaczycie, jak prężnie rozwija rynek sprzedawców energii elektrycznej. W ostatnim artykule pisałam o 350 firmach. Niemal 6 miesięcy później, jest ich o 100 podmiotów więcej.

Od około 12 do 22 złotych mniejsze rachunki za prąd w 2016 roku

Jeszcze w zeszłym roku w grudniu, Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Według przyjętych stawek, które weszły na początku roku, przeciętne gospodarstwo domowe, powinno zapłacić za energię elektryczną od 12 do około 22 złotych taniej. Dla grupy taryfowe G – czyli odbiorców prywatnych (gospodarstwa domowe), niezależnie od poziomu napięcia, oznacza to średni spadek cen od około 1 do 2 zł netto miesięcznie.

Ważne – W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują  prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 1,6 %. Jednak pierwotne wnioski przedsiębiorstw – tak obrotu jak i dystrybutorów – różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione i zatwierdzonych przez regulatora. Według Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w kieszeniach polaków zostanie prawie pół miliarda złotych !!

Jak informuję nas URE, powodem spadku cen energii w 2016 roku, jest niższy koszt zakupu tzw. energii „zielonej „.

Wolny wybór dla każdego 

Zmiana dostawcy energii elektrycznej może zostać dokonana przez wszystkich użytkowników energii elektrycznej w Polsce – według obowiązujących zapisów ustawy z dnia 17 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.,

W wyniku uwolnienia w 2007 roku rynku energii elektrycznej dla polskich konsumentów, naturalną konsekwencją było masowe powstawanie podmiotów zwiększających konkurencyjność rynku energetycznego. Im więcej firm dostawało koncesje na sprzedaż energii elektrycznej tym ceny regularnie spadały. Polacy coraz chętniej zaczęli decydować, od kogo i na jakich warunkach kupują prąd.

Sprzedawca czy dystrybutor ?

Na początku należało by wyjaśnić, że te dwa pojęcia nie są tożsame. Różnica jest dość znacząca. Sprzedawca – dostawca energii jest pośrednikiem wykorzystującym infrastrukturę dystrybutora. Jego głównym obowiązkiem jest dostarczenie i sprzedaż energii elektrycznej do naszych domów/mieszkań. Energię tą zakupił na Towarowej Giełdzie Energii lub bezpośrednio od wytwórcy. Dystrybutor to właściciel „kabli”, które dochodzą do twojego domu. Jego obowiązkiem jest dbanie linie wysokiego napięcia, liczniki, stację transformatorowe, konserwacja, remonty sieci dystrybucyjnej, jej rozbudowa itp. Zazwyczaj na jednym terenie jest jeden Operator Sytemu Dystrybucyjnego – OSD. W takim przypadku niestety nie można zmienić dystrybutora energii elektrycznej. Dla jasności – w Polsce funkcjonują takie podmioty, które zajmują się produkcją, dystrybucją i sprzedażą równocześnie.

Na naszym rynku istnieje ponad 400 firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, w zakładce ” Rejestry i Bazy „, znajdziecie listę poszczególnych podmiotów posiadających koncesje na dystrybucje, obrót, przesył i wytwarzanie energii elektrycznej. Na terenie naszego kraju, jest ich naprawdę sporo :

DEE – dystrybucja energii elektrycznej – 120 firm

OEE – obrót energią elektryczną – 445 firm

PEE* – przesył energii elektrycznej – 68 firm (  Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej)

WEE – wytwarzanie energii elektrycznej – 1274 firmy 

 Ważne – Baza aktualizowana jest w każdy dzień roboczy do godziny 12.

Z ciekawych rzeczy 

Ruszyła testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dokładnie wczoraj, 24 maja 2016 roku do dnia 14 czerwca 2016 roku, udostępniona została wersja testowa Internetowej Platformy Aukcyjnej. Jest to narzędzie informatyczne za pośrednictwem którego Prezes URE, zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 i 2365), przeprowadzać będzie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Udostępnienie wersji testowej IPA w dniach 24 maja – 14 czerwca 2016 r. stanowi I etap testów zewnętrznych aplikacji.

Ważne – w akcji mogą wziąć udział użytkownicy , którzy „dysponują”instalacją odnawialnego źródła energii, dla której Administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów. Więcej informacji znajdziecie T U T A J

70 firm sprzedających energię elektryczną 

( kliknij na logo firmy, żeby zobaczyć pełen profil )

DUON_Grupa_-_LOGO

Grupa Kapitałowa DUON zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Początki aktywności Grupy sięgają 2000 roku. Od 2007 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sprzedażą energii elektrycznej zajmuję się od 2011 roku, kiedy połączyły się dwie spółki – KRI z CP Energia.

 

 

logo_pl

Niezależny sprzedawca energii elektrycznej, działający na terenie całej Polski, wyłącznie z polskim kapitałem. Firma prowadzi sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym pod marką Deltis oraz sprzedaż energii na rynku detalicznym pod marką DELTIS ENERGIA. Deltis posiada koncesję na obrót energią wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 23 maja 2023r.

 

 

imgresEnergia dla firm S.A. to niezależny sprzedawca energii elektrycznej, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2010 roku. Z usług firmy korzysta ponad 40 tys. klientów. EDF jest członkiem Towarowej Giełdy Energii i posiada koncesję URE na sprzedaż energii elektrycznej i gazu do 2030 roku. W zeszłym roku firma osiągnęła przychody w związku ze swoją działalnością na poziomie 300 mln zł. Energia dla firm S.A. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiada koncesję nr OEE/16388/W/OLB/2010/MSZ na obrót energią elektryczną do 15.06.2030 r. oraz koncesję nr OPG/194A/16388/W/2/2012/ŁG na obrót paliwem gazowym do 31.12.2030 r.

d78c2613Green S.A. to niezależna spółka, działająca od 2011 roku. Zajmuję się sprzedażą energii elektrycznej dl klientów indywidualnych oraz biznesowych na terenie całego kraju. Od 8 czerwca 2015 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Green S.A. koncesji na obrót paliwami gazowymi. Od 17 lutego 2016 r. firma posiada możliwość sprzedaży paliwa gazowego dzięki zatwierdzeniu Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2016.

 

logo_ecEnergetyczne Centrum SA to niezależny operator działający na rynku gazu i energii w Polsce, prowadzi swoją działalność na terenie całej od 2011 roku. W swoim portfolio posiada m.in. markę Błękitna Energia i MultiHome.Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk, Energetyczne Centrum S.A. posiada koncesję na obrót energią elektryczną do 2030 roku oraz koncesję na obrót paliwem gazowym do 2025 roku. Firma jest częścią Europen Energy Center – grupy kapitałowej mającej oddziały w wielu krajach Europy centralnej.

 

gal_1_305236

 

EWE to firma multienergetyczna z 17 letnim doświadczeniem.Czerpiąc z doświadczenia firmy matki – koncernu multienergetycznego EWE AG, firma rozszerzyła portfolio swoich produktów o sprzedaż energii elektrycznej dla klientów biznesowych, od małych jednoosobowych działalności gospodarczych, przez firmy usługowe i handlowe, aż po dużych odbiorców przemysłowych. Energia elektryczna oferowana jest na korzystnych warunkach, a ponadto EWE przejmuje na siebie procedurę zmiany sprzedawcy.

polski_prad

Polski Prąd S.A. działa na terenie Polski od 2013 roku. Zajmuję się sprzedażą prądu i doradzaniem firmom w zakresie energooszczędności. Głównym udziałowcem jest fundusz inwestycyjny Opoka TFI, z portfelem wartym ponad 500 mln zł. Spółka Polski Prąd S.A. otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na obrót energią elektryczną. Głównym segmentem Polskiego Prądu są małe i średnie przedsiębiorstwa.

logo_tauron_z_polem_min

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w grupie Tauron – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów złotych oraz zatrudniającym około 25 tysięcy pracowników. Grupa Tauron dostarcza ponad 49 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,4 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

List_wariant IIGrupa RWE specjalizującą się w wydobyciu surowców – ropy, gazu i węgla brunatnego, wytwarzaniu energii oraz sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. RWE Polska ma ponad stuletnią tradycję. Dziś, spółka jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej konkurencyjnych sprzedawców energii elektrycznej w naszym kraju. RWE Polska jest obecnie największą spółką Grupy RWE w Polsce i odgrywa podwójną rolę – spółki obrotu energią elektryczną oraz podmiotu wspomagającego rozwój Grupy RWE w Polsce. W 2013 roku RWE Polska odnotowało sprzedaż energii na poziomie 5717  GWh i przychody w wysokości 2 478,8 miliona złotych.

logo-PKP-Energetyka

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. Specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Właścicielem PKP Energetyka jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners

 

logo-engie

 

W czerwcu 2000 roku powstała firma Tractebel Polska Sp. z o.o., która w 2001 roku, w związku z restrukturyzacją Grupy, została przemianowana na Electrabel Polska Sp. z o.o., a jej siedzibą były Katowice. ENGIE Energia Polska S.A. to piąty największy producent energii w Polsce, należy jednocześnie do jej najmłodszych wytwórców. Łącznie dysponuje 1913 MW zainstalowanej mocy. ENGIE jest właścicielem 100% udziałów elektrowni w Połańcu (1811 MW), która odpowiada za 5% produkcji energii w kraju. W 2013 roku Grupa zrealizowała w Połańcu inwestycję budowy Zielonego Bloku, w 100% opalanego biomasą (205 MW). Dzięki temu, ENGIE zajmuje pozycję lidera w wykorzystywaniu biomasy w Polsce.

 

LOGO_FitenFITEN SA jest bezpośrednim sprzedawcą energii elektrycznej i gazu dla biznesu, działającym na terenie całego kraju od 2007 roku. Oferujemy konkurencyjne produkty za pośrednictwem własnej i partnerskiej sieci sprzedaży. FITEN SA prowadzi działalność w dwóch podstawowych segmentach:
– hurtowego obrotu energią elektryczną – Niemcy, Austria, Czechy i Polska,
– sprzedaży energii elektrycznej i gazu dla Klientów biznesowych – Polska.

elektrix-logo

Elektrix Sp. z o.o. funkcjonuje jako przedsiębiorstwo energetyczne od 2001 roku. Głównym przedmiotem działalności firmy jest handel energią elektryczną i gazem ziemnym. Na początku istnienia firmy, oferta skierowana była w szczególności do odbiorców przemysłowych, których charakteryzuje wysoki udział kosztów energii w procesie produkcyjnym.  Obecnie Elektrix oferuje sprzedaż energii elektrycznej i paliw gazowych do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Elektrix posiada również status Operatora Systemu Dystrybucyjnego i zarządza własną siecią energetyczną  na terenie strefy „Łucznik” w Radomiu.

 

plus_p

Plus to przede wszystkim sieć telefonii komórkowej w Polsce, ale od 2014 roku zajmuje się również sprzedażą energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach. Oferta skierowana jest do klientów biznesowych i indywidualnych.

 

tradea-logo

Firma Tradea z siedzibą w Częstochowie specjalizuje się handlem energią elektryczną. Działalność skupia się na trzech obszarach:

 • hurtowym handlu energią w Polsce i w Czechach
 • sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych
 • świadczeniu dodatkowych usług dla rynku energii.
 • hurtowym handlu energią w Polsce i w Czechach
 • sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych
 • świadczeniu dodatkowych usług dla rynku energii.

 

e5283290f2bac76f73be9b9c7629db2e8b7

Kolejny operator sieci komórkowej sprzedaje prąd. Swoją działalność w tym sektorze rozpoczął w 2014 roku.  Oferta firmy Orange skierowana jest klientów indywidualnych, małych i średnich firm. Prąd sprzedawany jest w raz z innymi usługami firmy, tworząc ofertę kompleksową.

firm_11924_c66e24_big

Sieć dystrybucyjna spółki Enea oplata 20% powierzchni kraju. Firma zaopatruje w energię mieszkańców zachodniej i północno zachodniej części Polski. Prawie 8% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z ich elektrowni . Za pośrednictwem spółek Grupy oferujemy całą gamę usług związanych z elektroenergetyką. ENEA S.A. w ramach Grupy Kapitałowej ENEA zajmuje się obrotem energii elektrycznej zarówno na rynku hurtowym, jak detalicznym. W zeszłym roku spółka zaliczyła wpadkę – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 grudnia 2015 r. wydał Decyzję nr RWA-28/2015 stwierdzając stosowanie przez Enea Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na wprowadzaniu konsumentów w błąd, co do cen energii elektrycznej bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług.

url

Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Działalność podstawowa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną.Energa jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Swoją energią elektryczną zasila ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatują ponad 182 tys. km* linii energetycznych, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 roku. Sieć dystrybucji swoim zasięgiem obejmuje obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju.  Energa świadczy usługi nie tylko na terenie Polski ale są działalnością wkracza na teren Niemiec i Słowacji. Uwaga na fałszywe faktury, więcej szczegółów na stronie internetowej firmy.

 

logo

Spółka BD Energia została założona w 2010 roku jako spółka celowa do realizacji zadań związanych z obrotem energią elektryczną. Swoją działalność rozpoczęła od świadczenia usług doradczych dla Elektrociepłowni Andrychów w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną na Rynku Energii i Towarowej Giełdzie Energii. Po uzyskaniu koncesji, spółka BD-4 będzie się zajmować obrotem energią elektryczną na RB i TGE. Ponadto przejmie ona część zadań od EC Andrychów, a także będzie prowadziła sprzedaż detaliczną do URD na terytorium państwa Polskiego oraz zajmie się bilansowaniem źródeł energii. Finansowanie działalności będzie odbywało się z kapitału zakładowego spółki. Odbiorcy to głównie małe i duże zakłady przemysłowe.

 

logo

Grupa Energia jest spółką, która została powołana do sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Głównym celem jest zarządzanie energią w taki sposób aby wygenerować jak największe zyski i oszczędności minimalizując przy tym koszty. Grupa Energia skupia się obecnie również na świadczeniu usług dla rynku nieruchomości.

 

logo_s

Historia firmy sięga roku 1999, gdy powstała spółka Relpol Moc S.A. W 2004 roku, w wyniku przekształceń organizacyjnych została ona połączona z Towarzystwem Handlowym Energia Sp.z o.o. i zmieniła nazwę na Inter Energia S.A. W latach 2007-2014 stuprocentowym akcjonariuszem spółki była firma NDI S.A. Od grudnia 2014 roku Inter Energia S.A. należy do Grupy NDI S.A. Podstawową działalność Inter Energia S.A. stanowi krajowy i międzynarodowy hurtowy obrót energią elektryczną. Od roku 2012 Inter Energia rozpoczęła również aktywne uczestnictwo w rynku detalicznym i sukcesywnie buduje swoje kompetencje w tym obszarze.  Firma posiada elektrownie zasilane gazem wysypiskowym, oraz jest w trakcie przygotowywania inwestycji elektrowni zasilanych biogazem, a także elektrociepłowni zasilanej gazem naturalnym w systemie kogeneracji.

 

logo

PAK-Volt S.A. (dawniej Elektrim-Volt S.A.) powstała w 1997 roku. Jest spółką działającą w oparciu o kapitał polski. Jej założycielem była centrala handlu zagranicznego Elektrim S.A. W początkowym okresie Spółka kontynuowała działalność prowadzoną przez jedno z biur branżowych Elektrim S.A. Biuro to od 1945 roku zajmowało się importem aparatury i urządzeń elektroenergetycznych oraz eksportem wyrobów polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Obecnie działalność PAK-Volt S.A. koncentruje się na szeroko rozumianym obrocie energią elektryczną a także na kontynuacji tradycyjnej oferty w zakresie handlu urządzeniami elektroenergetycznymi.

logo-edf

Grupa EDF to największy inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Jest obecna na naszym rynku od ponad 16 lat.  W skład Grupy wchodzi też spółka usługowa EDF Paliwa, zajmująca się zakupem paliw produkcyjnych – węgla i biomasy. Ponadto EDF w Polsce prowadzi obrót energią elektryczną wytworzoną w zakładach należących do Grupy EDF w Polsce, zagospodarowuje uboczne produkty spalania i świadczy wspólne usługi wsparcia dla spółek EDF. Grupa zatrudnia blisko 3000 pracowników. Obecnie EDF ma 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej i 15-procentowy udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

 

logo_strona2

ENIGA – dawna firma TELEZET, powstała w 1995 roku. Od 2007 roku po otrzymaniu koncesji na obrót energią elekryczną pod marką Telezet Energetyka prowadzono sprzedaż energii elektrycznej dla biznesu i instytucji. Od 2011 roku energię elektryczna sprzedają również gospodarstwom domowym.

 

alpiq-ref

Spółka Alpiq została założona w Szwajcarii przeszło 100 lat temu. Przez większą część swojej historii firma nosiła nazwę Atel (Aare-Tessin Ltd. for Electricity). W grudniu 2001 r. utworzona została spółka zależna w Polsce pod nazwą Atel Polska. . Jej specjalizacją jest hurtowy obrót energią oraz sprzedaż energii elektrycznej dużym końcowym odbiorcom.

logo

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Veolia działa w Polsce od 1998 roku, zatrudniając prawie 5000 pracowników. Veolia zajmuje się zarządzaniem energią na rzecz swoich klientów w miastach i sektora przemysłowego. Firma prowadzi swoją działalność w 49 ośrodkach miejskich, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

 

firm_45366_d620f2_big

ESV S.A. działa na rynku od 1994 roku. Powstało w ramach procesu restrukturyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich (obecnie Kogeneracja S.A.). Początkowo spółka świadczyła usługi serwisowe na rzecz energetyki oraz zajmowała się produkcją elektrowni wiatrowych i urządzeń automatyki energetycznej.W roku 2001 ESV S.A. uzyskała niezbędne koncesje na dystrybucje i obrót energią elektryczną. Dokumenty te, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stały się podstawą do budowy nowego obszaru biznesowego tj. dystrybucji i obrotu energią elektryczną. W celu realizacji tej wizji spółka wybudowała pierwsze elementy własnej sieci elektroenergetycznej. Dzięki tej inwestycji możliwe było rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom zlokalizowanym na terenie Oławskiej Strefy Rozwoju Stanowice oraz Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej utworzonej przez Gminę Święta Katarzyna.

 

 

foto

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką, której początki działalności sięgają roku 1909 roku, kiedy to Rada Miasta Rzeszowa wydała decyzję o rozpoczęciu budowy Miejskiej Elektrowni. Podstawowym przedmiotem działalności PGE Obrót S.A. jest obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie tej działalności Spółka otrzymała koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/14/2690/U/1/98/AP z dnia 17 listopada 1998 roku. Koncesja ta obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku. Długość linii energetycznych znajdujących się w posiadaniu spółki wynosi 277 tysięcy km.

 

logo

Zakład ELSEN SA kształtuje swą działalność jako firma energetyczna, lokalna, mocno związana ze swoimi partnerami – klientami zlokalizowanymi w przemysłowej, inwestycyjnej części miasta Częstochowy. Oferowane produkty i usługi są ciągle rozwijane i doskonalone pod względem ich jakości, a rozwój rynku odbywa się poprzez oferowanie odbiorcom coraz szerszej gamy usług. Działalność ELSEN-u jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz innymi wymaganiami prawnymi. W szczególności wymagania te dotyczą ochrony środowiska, w przypadku którego konsekwentnie i na bieżąco realizowana jest przyjęta Polityka Środowiskowa Spółki ELSEN SA. Zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym Zakład posiada wszystkie wymagane taryfy na nośniki energetyczne.

 

cez-polska-logo-slide

Grupa CEZ to  zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla.CEZ Polska Sp. z o.o. została utworzona w 2006 roku. Od 10 lat spółki Grupy CEZ w Polsce aktywnie wspierają inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności. Firma wierzy bowiem, że wspólnie z sąsiadami może zmieniać świat wokół siebie. Właśnie dlatego powstał jubileuszowy program grantowy „Wyzwalamy energię!”, w ramach którego z okazji 10-lecia Grupy CEZ w Polsce przyznanych zostanie 10 grantów, każdy w wysokości maksymalnie 10 000 zł. Wszystko po to, by podziękować lokalnym społecznościom za 10 wspólnych lat i po raz kolejny wesprzeć wartościowe inicjatywy w obszarze ochrony środowiska, sportu i edukacji realizowane na terenie Skawiny i Chorzowa oraz okolic.

 

logo-3-wings

Spółką 3 Wings zajmuje się głównie obrotem energią elektryczną. Korzystając z europejskich doświadczeń 3 Wings oferuje szerokie spektrum usług związanych z obrotem energią elektryczną oraz jej elastyczną sprzedażą. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku energii spółka 3 Wings opracowała ofertę sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy hurtowego. W swoim portfelu posiadamy również ofertę sprzedaży energii dla przemysłowych odbiorców finalnych oraz gospodarstw domowych.

 

 

logo

Firma zlokalizowana jest w malowniczej okolicy doliny rzeki Nidy w bezpośrednim sąsiedztwie dużych i znanych potentatów branży budowlanej w postaci zakładów produkcyjnych Dolina Nidy Sp. z o.o., Siniat Sp. z o.o. oraz Kopalni Gipsu Leszcze S.A. Właścicielami spółki są przedsiębiorstwa – ATLAS Sp. z o.o. i Siniat Sp. z o.o. (dawniej Lafarge Gips Sp. z o.o.) Od czerwca 2006 roku zajmujemy się dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków bytowych, wód opadowych i kopalnianych.

amb_energia_slide

AMB ENERGIA to firma działająca na rynku energetycznym w Polsce. Podstawowym założeniem firmy jest otwarcie rynku energii elektrycznej dla przedsiębiorstw i możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Od 2010 roku AMB pomaga firmom i gospodarstwom domowym zmniejszać koszty energii. Posiadają prawie 21.000 Klientów. Firma jest członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, jak i częścią Koalicji Prezesi Wolontariusze przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W skład Grupy wchodzą trzy podmioty prowadzące działalność na terenie całego kraju. Działa w oparciu o strategiczne partnerstwo z firmą RWE – jedną z największych firm energetycznych w Europie. RWE specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu.

 

 

logo

Jest to niezależny sprzedawca energii elektrycznej.  Oferta Powerpol adresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw rozliczanych w zespołach grup taryfowych B,C1x oraz C2x. Jest to dobre rozwiązanie dla Klientów, dla których możliwość precyzyjnego planowania kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej ma pierwszoplanowe znaczenie.

d_552a447e19008

Szczecińska Energetyka Cieplna tworzy grupę SEC wraz z należącymi do niej spółkami ciepłowniczymi z Barlinka, Dębna, Łobza, Myśliborza, Połczyna-Zdroju, Słubic i Strzelec Krajeńskich. Każda zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła systemowego w obszarze swojego działania. Wszystkie spółki współpracują z klientami instytucjonalnymi z branż: mieszkalnictwo, handel i usługi, służba zdrowia, administracja, czy przemysł. Do obsługi klientów indywidualnych szczeciński SEC powołał spółki A, B, C, D. Klientów, którym ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej w Szczecinie, rozliczają SEC A-D, natomiast SEC F i G zajmuje się klientami, którym ciepło dostarczane jest z kotłowni lokalnych.

polenergia_logo

Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. jest dystrybutorem energii elektrycznej skoncentrowanym na zaopatrywaniu w energię elektryczną zakładów przemysłowych, galerii handlowych i osiedli mieszkaniowych w różnych rejonach Polski przy wykorzystaniu własnej infrastruktury dystrybucyjnej. Spółka kontynuuje organiczny wzrost poprzez podłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz zaopatrzenie w energię odbiorców zgodnie z Planem Rozwoju zatwierdzonym z Urzędem Regulacji Energetyki.

 

 

ERGO_LOGOTYP

ERGO ENERGY Sp. z o.o. jest częścią energetycznej Grupy ERGO, w skład której wchodzą koncesjonowane spółki działające w obszarach rynku energetycznego. . Poprzez swoje polskie spółki prowadzi działalność w większości segmentów rynku energii w Polsce. ERGO ENERGY Sp. z o.o. jest odpowiedzialna na rzecz Grupy za obrót energią elektryczną oraz świadczeniem usług około energetycznych.

 

 

LOGO_NOVUM

Novum S.A. rozpoczęła działalność operatorską pod nazwą Telekomunikacja NOVUM Sp. z o.o. w sierpniu 2007 r. 5 października 2010 roku spółka zmieniła formę organizacyjną przekształcając się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W styczniu 2013 r. Novum S.A. wprowadziła na rynek sprzedaż energii elektrycznej, na podstawie otrzymanej od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji.  Dbając o swoich dotychczasowych Klientów, a także z myślą o nowych odbiorcach została opracowana oferta sprzedaży energii elektrycznej dostosowana do zasobu portfela każdego konsumenta.

 

 

9976

Spółka ZOMAR S.A. powstała w 1993 r. Na rynku energii i węgla działa od 1995 r. Przez kilkanaście lat spółka była importerem energii z Ukrainy oraz eksporterem węgla do ukraińskich elektrowni. Obecnie ZOMAR S.A. prowadzi działalność na hurtowym rynku energii poprzez Towarową Giełdę Energii. Do grupy związanej kapitałowo z ZOMAR S.A. należą jeszcze spółki Agram S.A. – zajmuje się przetwórstwem mrożonych owoców i warzyw, Europa S.A. – prowadzi działalność gastronomiczno-hotelarską oraz Pol-Carbon Sp. z o. o. – zajmuje się przeróbką i wzbogacaniem węgla.

logo01

Energomedia Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetyki przemysłowej. Zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło w parze i gorącej wodzie, sprężone powietrze, gaz ziemny, woda przemysłowa i pitna). Posiada na terenie Trzebini sieci dystrybucyjne ciepła, gazu, energii elektrycznej i wody. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz gazowego. Posiada wszystkie wymagane prawem koncesje uprawniające do handlu mediami energetycznymi.

firm_229572_5c707a_big

Polska Energetyka PRO (PEP) to niezależny sprzedawca energii elektrycznej i gazu ziemnego, działający na polskim rynku od 2012 roku. Od 18 grudnia 2015 r. Polska Energetyka PRO Sp. z o.o. ma nowego właściciela. Obecnie jest nim polski inwestor finansowy.

 

 

logo

Struktura właścicielska to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółek ARP –  78,35% i Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.    –  21,65%. Działalność spółki prowadzona jest w zakresie dystrybucja energii elektrycznej, obrotu energią elektryczną, prowadzenie usług doradczych w branży energetycznej, współpraca z producentami energii elektrycznej.

 

imgres

Re Alloys działa na rynku od 2001 r. specjalizując się w produkcji żelazostopów. Spółka Re Alloys od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, posiada koncesję na obrót energią elektryczną i jest członkiem Towarowej Giełdy Energii. Bazując na dużym doświadczeniu i posiadając wykwalifikowany zespół zajmujący się obrotem energią elektryczną stworzyliśmy Biuro Obrotu Energią.

 

imgres

Początki działalności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny sięgają 1998 roku. W tamtym czasie była to firma o zasięgu regionalnym. Dzisiaj, w wyniku serii udanych akwizycji na rynku ciepłowniczym, już jako Grupa ECO świadczy swoje usługi na terenie dziesięciu województw. ECO SA wytwarza ciepło w 161 kotłowniach o łącznej mocy zainstalowanej 673,9 MW, z czego 624,8 MW to moc zainstalowana w 19 systemach ciepłowniczych, a 49,1 MW w 143 kotłowniach lokalnych.

logoMenu2

Firma EnergoGas, która powstała w 1995 roku, specjalizuje się w świadczeniu usług w obszarze ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw płynnych. Ponadto zajmuje się także działalnością na hurtowym rynku energii elektrycznej.

 

logo_jes-energy

JES Energy Sp. z o.o. jest aktywnym uczestnikiem hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce. Prowadzona działalność obejmuje  zakup i sprzedaż energii elektrycznej. Posiada umowy ramowe z krajowymi i zagranicznymi firmami będącymi czołowymi graczami europejskiego rynku energii, które pozwalają na efektywną współpracę. Oferta firmy skierowana jest głównie do spółek obrotu, w tym do wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych. Firma od początków swojej działalności sięgających roku 1990 świadczyła usługi consultingowe.

 

AAEAAQAAAAAAAAYzAAAAJGUwYTk1N2YzLWYxNDgtNGZjMC05NTRlLTQ4NzdmMTg3NzY5Ng

Swoją działalność rozpoczęła w roku 2009. W ich ramach firma współpracuje zarówno z krajowymi, jak też zagranicznymi partnerami. Z usług EcoEneria korzysta już ponad 20 tysięcy klientów i liczba ta stale rośnie. Spółka powstała w 2009 roku i działa w obszarze rynku energii, paliw oraz ekologicznych rozwiązań. EcoErgia Sp. z o.o. jest niezależnym podmiotem, spełniającym niezbędne warunki do prowadzenia sprzedaży oraz obrotu energii elektrycznej. Posiadaja koncesję na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju, w obszarach wszystkich pięciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

3a

ENERHA Sp. z o.o. jest polską spółką działającą obecnie na terenie Warszawy, planującą w przyszłości rozszerzyć obszar swojej działalności. Specjalizuje się w dystrybucji i handlu energią elektryczną. Skupia się głównie na obsłudze firm.

 

 

cegielski_energocentrum

H. Cegielski – ENERGOCENTRUM Spółka z o. o. działa od 1 września 1996 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy utworzony na bazie byłego Wydziału Energetycznego HCP S.A. Przedmiotem działalności spółki jest zapewnienie dostaw czynników energetycznych dla potrzeb podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz świadczenie usług energetycznych. Od początku 2010 roku Spółka rozszerzyła swą działalność o usługi mechaniczne. Spółka zatrudnia 128 pracowników, w tym wielu wysoko – kwalifikowanych fachowców w branży energetycznej doświadczonych w eksploatacji:

logo_rss

 

Spółka została założona w czerwcu 1991 r. i od września tego samego roku rozpoczęła działalność. W początkowym okresie działalność Spółki była związana z produkcją i dystrybucją ciepła oraz gospodarką wodno-ściekową na terenie nie istniejących już Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego w Chełmku. W chwili obecnej Przedsiębiorstwo zajmuje się :

 • produkcją i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania na terenie miasta Chełmka oraz ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego na terenie przemysłowym
 • działalnością w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • dystrybucją energii elektrycznej na terenie przemysłowym oraz obrotem energii elektrycznej na terenie całego kraju
 •  wykonywaniem wszelkiego rodzaju instalacji i sieci grzewczych i sanitarnych, węzłów cieplnych, instalacji i sieci elektrycznych
 • wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych
 • obsługą i konserwacją węzłów cieplnych, kotłowni i instalacji CO, stacji transformatorowo-rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, dźwigów, suwnic.

 

 

logo

Firma – Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. Spółka  jest obecnie  właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą:

 • stacje WN 110 kV,
 • rozdzielnie SN 15kV i 6kV ,
 • urządzenia do transformacji napięcia,
 • linie kablowe SN

Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie największych dzielnic przemysłowych miasta Lublina tj. dzielnicy Tatary (ul. Mełgiewska tereny byłego Daewoo Motor Polska) oraz Zadębia (pomiędzy ul. Metalurgiczną i Antoniny Grygowej). Od roku 2004 spółka zajmuje się dystrybucją oraz obrotem energii elektrycznej.

 

 

enesta

Firma ENESTA  z siedzibą w Stalowej Woli posiada swój historyczny związek z powstałą w 1937r. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakłady Południowe”, której nazwa została zmieniona na Huta Stalowa Wola. Działa na podstawie koncesji z 1999 roku. Dodatkowo zajmuje się konserwacją, remontowaniem instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych. Dnia 2 grudnia 2014r. na podstawie umów sprzedaży PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zbywa 42 764 udziały w ENESTA Sp. z o.o. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie zbywa 1250 udziałów, na rzecz PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. PGE Obrót S.A zostaje udziałowcem spółki ENESTA Sp. z o.o. posiadając 87,33% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

 

button-centrexenergia_60972

Centrex Energia jako autoryzowany partner RWE Polska S.A jest ”spółką córką” Centrex Group Sp. z o.o., działającej od początku 2011 roku w obszarze sprzedaży energii elektrycznej oraz outsourcingu. Współpraca z Centrex Energia obejmuje doradztwo oraz organizację procesów handlowych zmierzających do redukcji kosztów związanych z gospodarką energetyczną i telekomunikacyjną klienta indywidualnego, firmy, instytucji, a także jednostki terytorialnej.

 

 

energymatchlogo

Przez lata Energy Match zyskało miano dobrze znanej, niezawodnej i cenionej marki na polskim rynku energetycznym. Połączono polską i zachodnioeuropejską wiedzę i doświadczenie. Od 2012 roku działa na wolnym rynku energii.

 

bartonenergia

Sprzedawca energii elektrycznej. Oferta firmy skierowana jest do małych i średnich firm. Dodatkowo Barton Energia prowadzi doradztwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej, badania okresowe.

 

logotop1

Początki działalności BH Steel – Energia sięga 1992 roku, kiedy to zostaje założona firma „biuro handlowe”. Początkowo przedmiotem działalności była sprzedaż wszelkiego typu łańcuchów ( galla, górnicze, techniczne ). Następnie rozpoczyna się handel węglem i wyrobami hutniczymi. W niedługim czasie handel wyrobami stalowymi staje się podstawową działalnością firmy. Kolejnym i niezwykle ważnym etapem rozwoju Biura Handlowego jest rozpoczęcie działalności w branży energetycznej i uzyskanie w 2001 r. koncesji na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju. W roku 2004 firma kończy swoją samodzielną działalność i zostaje wniesiona jako aport do spółki prawa handlowego BH Steel-Energia Sp. z o.o.

 

axpo.prop_165x.38a87b2299

Axpo Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy Axpo z centralą w Szwajcarii. Axpo zatrudnia w swoich strukturach około 4300 pracowników. Jest przedsiębiorstwem publicznym, którego właścicielami są kantony z terenu północno-wschodniej Szwajcarii. Grupa została założona w 1914 roku i działa w segmencie produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz w międzynarodowym handlu gazem. W Polsce spółka działa od 2001 roku. Głównym zakresem działalności Axpo w Polsce są długoterminowe umowy typu off-take na zakup energii oraz świadectw pochodzenia, tzw. zielone certyfikaty z odnawialnych źródeł energii. Głównie elektrowni wiatrowych – handel hurtowy energią i świadectwami pochodzenia oraz dostawy energii do dużych, przemysłowych odbiorców końcowych. Axpo Polska jest największym niezależnym odbiorcą energii oraz świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych z portfelem umów z całkowitą mocą zainstalowaną na ponad 500 MW.

 

 

logo

Power 21 rozpoczęło działalność w 2007 roku. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Spółka zajmuje się wynajmem sieci energetycznych oraz sprzedażą i dystrybucją prądu na terenach galerii handlowych.

 

corrente-logo

Corrente Sp. z o.o. jest spółką branży energetycznej, której główną działalność stanowi obrót energią elektryczną. Spółka Corrente jest pochodną firmy Evolution System J. Wysocki i K. Kurowski Sp. Jawna i jest spółką celową nakierowaną zarówno na sprzedaż jak i dystrybucję energii elektrycznej. Energia elektryczna jest sprzedawana na podstawie koncesji ( od 2011 r. ), udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującej swoim zakresem teren całej Polski – OEE/640/20609/W/2/2011/BT.

 

logo_mini

FUNTASTY Sp. z o.o. to niezależny dostawca energii elektrycznej. Na terenie Polski działa od 2013 roku. Oferta firmy skierowana jest zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą jak i gospodarstw domowych.

 

 

3-1-m

Grupa IEN to zespół ekspertów i specjalistów od wielu lat związanych z energetyką zawodową i przemysłową. Zespół realizuje projekty energetyczne zarówno w zakresie energetyki wytwórczej, przesyłowej jak i obrotu energią. Grupa doradza swoim klientom jak wdrażać systemy aby pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych a przy tym minimalizować koszty.

 

PEGAZ_Logo

Pegaz to marka związana ze sprzedażą gazu i energii elektrycznej w sieci sprzedaży agencyjnej. Została stworzona z myślą o Klientach, dla których jest istotna cena oraz optymalizacja kosztów. Niezależnie czy przedsiębiorstwo jest duże i prężnie rozwijające się, czy jesteście właścicielami małego rodzinnego biznesu, specjaliści z Pegaz dobiorą ofertę szytą na miarę.

 

 

logo-energit

Energit Sp. z o.o. świadczy zoptymalizowane usługi w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii eklektycznej. Firma prowadzi swoją działalność na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną nr. OEE/563/18749/W/OKR/2009/WK i koncesja na dystrybucję energii elektrycznej nr.  DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Firma Energit obecnie zajmuje się obsługą zarówno właścicieli, a także najemców Centrum Handlowego Bonarka City Center oraz Bonarka Office Complex w Krakowie. Jest odpowiedzialna za przyłączenia obiektów handlowo-usługowych do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

 

jwm-energia

JWM Energia jest niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej dla firm i instytucji na terenie całej Polski. Firma posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr OEE/720/22366/W/DRE/2013/ŁG). Jako jeden z nielicznych niezależnych sprzedawców energii JWM Energia jest bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, należącej do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako członek polskiej grupy kapitałowej Elbar-Katowice zajmuje się przetwórstwem i międzynarodowym handlem surowcami. Grupa zaopatruje duże zakłady przemysłowe oraz międzynarodowe koncerny w kraju i za granicą. Energię elektryczną pozyskuje na Towarowej Giełdzie Energii. Sprzedażą tego towaru zajmuje się od 2013 roku kiedy Prezes URE wydał koncesję.

 

synergia

Synergia Polska Energia Sp. z o.o. jest niezależnym przedsiębiorstwem energetycznym, opartym w całości o polski kapitał. Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2013 uzyskali koncesję nr OEE/718/22345/W/DRE/2013/ZJ na obrót energią elektryczną do 09.05.2023 r. ­Działalność spółki prowadzona jest w dwóch podstawowych obszarach: obrotu energią elektryczną i doradztwem gospodarczym z zakresu rynku energii .

 

 

logo_sep

South Energy Partners Sp. z o.o. posiada oraz ciągle opracowuje nowe produkty i usługi energetyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb swoich Klientów z terenu całej Europy. W ramach posiadanej koncesji ( do 2025-05-10 ) na obrót energią elektryczną firma swoją ofertę kieruję do małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pożytku publicznego, rolników, gmin oraz miast. W ramach sprzedaży energii elektrycznej South Energy oferuje również audyt i kontrolę parametrów usług dystrybucyjnych – w celu dalszego optymalizowania i obniżenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

 

 

logo-konerg-nowe

Konerg jest firmą prowadzącą sprzedaż energii elektrycznej dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz odbiorców prywatnych. Akcjonariat Konerg SA pozostaje niezmienny od momentu założenia Spółki w 2013 roku. Akcjonariuszem jest 360 Circus Sp. z o.o. Sp. k., podmiot, który od 1996 roku jest aktywnym graczem rynku telekomunikacyjnego – jako największa sieć sprzedaży Polkomtel S.A. (Plus) – ponad 200 sklepów i sieć handlowców B2B, następnie jako druga największa sieć sprzedaży P4 (Play) – ponad 80 sklepów i sieć handlowców B2B oraz inwestorzy prywatni.

 

 

rgb_png2

Polska Grupa Biogazowa(PGB) na rynku działa od 2007 roku. W skład Grupy wchodzi obecnie 25 spółek prowadzących działalność w zakresie m.in.:

 • wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii,
 • bilansowania handlowo – technicznego,
 • inwestycji w budowę źródeł odnawialnych,
 • serwisu i eksploatacji źródeł wytwórczych,
 • badań i rozwoju.

PGB Dystrybucja sp. z o.o. odpowiedzialna jest za zarządzanie sprzedażą czystej energii elektrycznej produkowanej w instalacjach, obrót energią elektryczną, świadczenie usług energetycznych.

 

 

i_Energia

I – energia to niezależny sprzedawca energii elektrycznej. Dzięki znajomości mechanizmów rynku energii i profesjonalnemu doradztwu, firma optymalizuje koszty zakupu energii. Gwarantują ciągłość zasilania – nie zmieniając zasad dostarczania energii. I -energia działa na podstawie koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki ( do 2029-04-20 ) na sprzedaż energii elektrycznej.

 

 

logo

ELCO ENERGY Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Zakres usług firmy obejmuje:

 • przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych do sieci elektroenergetycznej lokalnego dystrybutora, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,
 • budowę sieci energetycznych,
 • całkowite przejęcie obowiązków wynikających zarówno z utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej jak i dostaw energii elektrycznej do właścicieli lub najemców lokali,
 • całkowite przejęcie obowiązków związanych z rozliczaniem, fakturowaniem i windykacją należności,
 • dzierżawę istniejącej sieci energetyczne od właściciela obiektu w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Za dzierżawę sieci energetycznej ELCO ENERGY Sp. z o.o. płaci czynsz.

 

 

podziel się

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress